Dodatek osłonowy 2022 – Najważniejsze informacje – jak wnioskować?

Dodatek osłonowy do węgla, drewna oraz gazu – podstawowe informacje.

Z uwagi na galopujące ceny drewna, węgla oraz gazu rząd zdecydował się wprowadzić specjalne świadczenia dla osób, które ogrzewają swoje domy wspomnianymi wyżej surowcami. W niniejszym artykule postaram się „ w pigułce” przedstawić te zagadnienia oraz odpowiedzieć na najbardziej elementarne pytania z nimi związane.

Dodatek osłonowy węglowy – dla kogo?

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł może otrzymać każde polskie gospodarstwo domowe, w którym to źródłem ogrzewania jest węgiel bądź paliwa węglopochodne. Wspomniane wyżej świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwom domowym, w których to głównym źródłem wytwarzania energii cieplnej jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek trzon kuchenny, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia, kuchnia węglowa oraz piec kaflowy na paliwo stałe – co do zasady zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem. Istotne jest w tym przypadku to, że ww. surowce muszą zawierać co najmniej 85% węgla kamiennego (są to tzw. paliwa węglopochodne).

W niniejszym świadczeniu nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Obligatoryjną przesłanką do uzyskania dodatku będzie wpis bądź zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać do urzędów gmin bądź miast. Formularz będzie tutaj jednolity dla całego kraju.

Dodatek do węgla – do kiedy wnioski?

Wnioski o wypłatę węglowej zapomogi będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Dodatek do drewna – dla kogo?

wniosek osłonowny drewno - najwazniejsze informacjeOsoby fizyczne, które ogrzewają domy drewnem mogą spodziewać się dofinansowana w wysokości 1000 zł. Jego pozyskanie, podobnie jak uzyskanie zapomogi węglowej nie jest różnicowane osiąganymi dochodami. Świadczenie w wysokości 1000 zł otrzymają te gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym. Z danych pozyskanych z Ministerstwa Środowiska i Klimatu wynika, że ze świadczenia skorzysta około 530 tys. gospodarstw ogrzewających swoje domy drewnem.

 

Dofinansowanie na drewno – zasady

Dodatek do drewna w wysokości 1000 zł to świadczenie jednorazowe. Dopłaty te będą funkcjonowały w sposób tożsamy jak procedura uzyskiwania dodatku węglowego. Konieczne będzie złożenie wniosku o wypłatę dodatku do drewna oraz zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatku do drewna nie otrzymamy, jeśli złożyliśmy wcześniej wniosek o dodatek węglowy. W obiegu prawnym będzie obowiązywał przepis, który zezwala otrzymać tylko jeden dodatek do ogrzewania w roku. Świadczenie mające na celu dofinansować gospodarstwa domowe ogrzewające dom drewnem, podobnie zresztą jak dodatek węglowy, będzie wypłacane tylko na jeden konkretny adres zamieszkania. Dodatek do drewna nie będzie również przysługiwał w sytuacji, gdy w deklaracji złożonej w CEEB nie podaliśmy kotła bądź pieca opalanego drewnem kawałkowym jako źródło ogrzewania domu, w który aktualnie zamieszkujemy. Spełnienie tej przesłanki jest konieczne by móc skorzystać z opisanej wyżej dopłaty. Wnioski o wypłatę dodatku do drewna będą przyjmowane w urzędzie gminy/miasta.

Wniosek osłonowy na zakup drewna do kiedy?

Weryfikacji będzie również podlegała deklaracja CEEB.
30 listopada 2022 r. – analogicznie jak w przypadku dodatku węglowego, termin ten stanowi końcową datę składania wniosków. Po jego upływie aplikacje nie będą rozpatrywane.

Dodatek do gazu – informacje

Mamy dwie możliwości uzyskania dopłat do gazu. Jedną z nich jest dopłata do gazu ziemnego wypłacana w formie dodatku osłonowego. Drugą forma to świadczenie przewidziane dla osób, które prowadzą gospodarstwo domowe i ogrzewają dom gazem płynnym LPG. Pierwszy instrument pomocowy to tzw. dodatek osłonowy stanowiący jeden z elementów rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, która ma na celu neutralizację rosnących cen gazu, prądu a także żywności. To świadczenie przeznaczone jest dla osób w najgorszej sytuacji materialnej, stąd też w tym programie obowiązują tzw. kryteria dochodowe.

Dodatek osłonowy – kryteria

O wspomniane wyżej świadczenie w ramach dodatku osłonowego mogą aplikować:
• osoby fizyczne, które tworzą jednoosobowe gospodarstwo domowe zaś wysokość jej miesięcznych dochodów to maksymalnie 2100 zł,
• gospodarstwo wieloosobowe, w którym średnia miesięczna wysokość dochodów nie przekracza 1500 zł na osobę

Jeżeli chodzi o wysokość dodatku to tutaj widełki kształtują się w następujący sposób:
400 – osoba fizyczna o dochodzie do 2100 złotych prowadząca samodzielnie gospodarstwo domowe,
600 zł – gospodarstwo domowe, które liczy 2 bądź 3 osoby – o dochodach nie przekraczających 1500 zł miesięcznie na osobę,
850 zł – gospodarstwo domowe złożone z 4 bądź 5 osób – o dochodach nie przekraczających 1500 zł miesięcznie na osobę,
1150 zł – gospodarstwo domowe złożone z 6 bądź większej ilości osób – o dochodach nie przekraczających 1500 zł miesięcznie na osobę.

Aplikować o dodatek można do 31 października 2022 roku. Wypłaty dodatku będą w tym przypadku realizowane do 2 grudnia 2022.

Dodatek do gazu płynnego w ramach rządowych świadczeń stanowi kwota 500 zł. Zapomoga jest przelewana jednorazowo i nie występują tu kryteria dochodowe. Konieczny do uzyskania dodatku będzie wpis bądź zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Reasumując, każde gospodarstwo domowe, która korzysta z gazu jako źródła ogrzewania, ma mieć prawo do dodatku gazowego. Warto podkreślić, że nie trzeba w tym przypadku być właścicielem bądź współwłaścicielem domu. Osoba chcąca się ubiegać o ww. dodatek nie musi być też zameldowana pod adresem danego domu. Wniosek taki będzie można złożyć do urzędu gminy bądź miasta – osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej a także przy pomocy ePUAPu (elektroniczna platforma usług administracji publicznej).

Wnioski będą można do 30 listopada 2022 r. Formularz aplikacji będzie można pobrać z oficjalnej witryny internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Proces składania wniosków będzie przebiegał podobnie jak w sytuacji aplikowania o dodatek węglowy.

 

Wniosek osłonowy – instrukcja

Instrukcja wypełniania wniosku o wypłatę dodatku osłonowego – video