Deklaracja CEEB — jak złożyć deklarację? rejestracja źródła ciepła?

W 2022 roku każdy właściciel budynku, który został wybudowany przed 1 lipca 2022 r musi złożyć specjalną deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Warto wspomnieć, że urząd nakłada kary, jeśli gospodarz budynku nie złoży wspomnianego oświadczenie. Co to jest deklaracja CEEB? Jak ją złożyć, gdzie i kto składa deklarację CEEB?

Deklaracja CEEB co to jest?

Deklaracja CEEB jest to dokument składany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, której celem jest zbieranie informacji odnośnie źródeł ogrzewania wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Te działania mają na celu pozyskanie rzetelnych informacji od każdego z mieszkańców w temacie emisyjności budynków. Wykonanie bazy dotyczącej wykorzystywanego źródła w każdym gospodarstwie domowym, pozwoli na podejmowanie kroków mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce.

 

Od połowy marca zainteresowanie składaniem wniosku znacznie się zwiększyło ze względu na gwarantowany dodatek osłonowy.

Deklaracja CEEB – kto powinien złożyć?

Do dnia 30 czerwca 2022 roku, każdy właściciel domu jednorodzinnego jest zmuszony do złożenia deklaracji CEEB. Poza tym do złożenia wspomnianego wniosku zobowiązani są również:

 • spółdzielnie,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • zarządcy oraz właściciele lokali usługowych i handlowych.

 

W przypadku właścicieli mieszkań bloków oraz budynków wielolokatowych nie ma konieczności składania indywidualnie wniosku przez każdego z właścicieli, pod warunkiem, że ogrzewanie ich mieszkania pochodzi z miejskiej sieci ciepłowniczej. Tutaj deklarację może złożyć zarządca budynku w imieniu wszystkich lokatorów. Jeśli lokator ogrzewa swoje mieszkanie zewnętrznym źródłem ciepła np. kozą, wówczas jest on zobowiązany do indywidualnego złożenia wniosku do CEEB.

Jak i gdzie złożyć deklarację Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby. Poprzez złożenie wniosku przez Internet w formie deklaracji źródeł ciepła online lub w formie papierowego dokumentu.

 

W przypadku chęci złożenia wniosku przez Internet należy zalogować się na stronę CEEB poprzez profil zaufany, podpis kwalifikowany lub e-dowód. Bez wątpienia CEEB deklaracja online jest to najwygodniejsza oraz najszybsza forma składania opisywanego wniosku.

 

Drugą opcją jest złożenie wypełnionej deklaracji do Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta stosownego do miejsca zamieszkania. W tym celu można przesłać deklarację pocztą lub osobiście ją złożyć do placówki. Resztą procedury, czyli wprowadzeniem do systemu, zajmują się urzędnicy pracujący w danym urzędzie państwowym.

Jaką formę deklaracji CEEB wybrać?

W przypadku składania deklaracji CEEB należy wybrać odpowiedni wzór dokument. Tutaj dostępne są dwie możliwości: formularz A oraz formularz B.

 

W tym pierwszym jest to deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków mieszkalnych. Natomiast formularz B to deklaracja dotycząca źródeł ciepła dla budynków niemieszkalnych.

Deklaracja CEEB a terminy

Składanie wszelkich deklaracji do CEEB rozpoczęło się już w roku 2021. Obecnie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynku nakłada na każdego obywatela, który jest właścicielem nieruchomości mieszkalnej oraz niemieszkalnej, obowiązek złożenia deklaracji dotyczący źródła spalania paliwa:

 • w terminie do 14 dni od pierwszego zasilenia źródła pozyskiwania ciepła,
 • do 30 czerwca 2022 roku w przypadku budynków powstałych przed 1 lipcem 2021 roku.

Jakie nieruchomości i źródła ciepła podlegają zgłoszeniu do CEEB?

Deklarację dotyczącą źródła ciepła powinni zgłosić właściciele budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.  W dodatku dokument należy złożyć kiedy w domu ciepło pozyskuje się z takiego źródła jak:

 • kominek,
 • koza,
 • piec kaflowy,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • kocioł olejowy,
 • urządzenie grzewcze zasilane paliwem stałym m.in. węglem, drewnem, pelletem, ekogroszkiem,
 • kuchnia węglowa,
 • pompa ciepła,
 • kolektory słoneczne.

Zgłoszenie do CEEB, a dodatek osłonowy

Zgłoszenie do CEEB zyskało na rozgłosie, kiedy Państwo wprowadziło dodatek osłonowy za złożenie wniosku. W zależności od wielkości gospodarstwa domowego oraz osób w nim mieszkających dodatek wynosi:

 • 500 zł dla domu jednoosobowego,
 • 750 zł dla gospodarstwa, które zamieszkuje od 2 do 3 osób,
 • 1062,50 zł w przypadku gospodarstwa, w którym mieszka od 4 do 5 osób,
 • 1437,50 zł w przypadku dom, w którym mieszka powyżej 6 osób.

 

Podwyższony dodatek osłonowy jest o 25 % większy porównując do formy standardowej. Przysługuje on, gdy głównym źródłem pozyskiwania ciepła jest kominek, kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia, piec kaflowy.

Czy istnieją kary za niezłożenie wniosku w terminie?

Tak. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie istnieje ryzyko otrzymania kary grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafiłaby do sądu, wówczas kwota może sięgać nawet 5000 zł.

 

 

Deklaracja CEEB – druk do pobrania

Poniżej przedstawiamy link do wszystkich druków do pobrania, dostępnych na stronach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

Jak złożyć deklaracje – Instrukcja video