Dodatek do drewna 2022 r. – Najważniejsze informacje

Dodatek do drewna 2022 r.

Zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi każdemu, kto ogrzewa swój dom piecem z wykorzystaniem drewna przysługuje dodatek do drewna w wysokości 1000 zł. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć to zagadnienie.

Ile wynosi dodatek do drewna?

Jego wysokość to 1000 zł. Uzyskanie tego jednorazowego świadczenia nie wymaga spełnienia określonych kryteriów dochodowych.

Dodatek do drewna – dla kogo?

Dopłaty do drewna w wysokości 1000 zł otrzymają gospodarstwa domowe, które korzystają ze źródeł ogrzewania takich jak: kocioł na stałe paliwo, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub też piec kaflowy Ministerstwo Środowiska i Klimatu orientacyjnie podaje, że ze świadczenia skorzysta 530 tys. polskich gospodarstw ogrzewających domy drewnem.

Co należy zrobić aby otrzymać świadczenie?

Konieczne w takiej sytuacji jest złożenie o wniosku o ww. zapomogę oraz zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (w skrócie: CEEB). Formularz składa się do urzędu gminy bądź gminnych ośrodków pomocy społecznej. Na tę chwile nie ma jeszcze oficjalnego wzoru wniosku. Aplikacje są przyjmowane do 30 listopada 2022 r. Po upływie tego terminu nie będą przyjmowane. Od kiedy ustawa o dodatku do drewna będzie funkcjonowała w obiegu prawnym? Dnia 7 września 2022 r. ustawa wróciła z poprawkami senackimi do sejmu. Prawdopodobnie na początku października 2022 r. zostanie podpisana przez prezydenta RP.

Kto nie otrzyma dodatku do drewna?

Dodatku do drewna nie otrzymamy jeżeli wcześniej złożyliśmy wniosek o dodatek węglowy. Dodatek do drewna, podobnie jak zapomoga węglowa będzie wypłacana na jeden, konkretny adres zamieszkania. Nie otrzymamy dodatku do drewna również w sytuacji, gdy w deklaracji przekazanej do CEEB nie podaliśmy kotła bądź pieca opalanego drewnem kawałkowym jak źródła ogrzewania nieruchomości, którą zamieszkujemy. Jest to warunek obligatoryjny otrzymania wspomnianego wyżej dodatku. Formularze o wypłatę dodatku do drewna będą sprawdzane w urzędzie gminy – weryfikowana będzie również deklaracja CEEB.

W jaki sposób narodziła się idea uchwalenia dodatku do drewna opałowego?

Głównym czynnikiem są tu wysokie ceny drewna opałowego w 2022 r. Surowiec jest trudno dostępny. Lasy Państwowe oraz składy drewna dyktują w tym przypadku coraz wyższe ceny. W odniesieniu do 2021 r. wzrost cen sięga w przypadku niektórych rodzajów drewna nawet 100% – obecnie za metr sześcienny drewna opałowego jesteśmy zmuszeni zapłacić nawet 400 – 500 zł. Wzrosły też ceny drewna kominkowego – w tym przypadku 500-600 zł/m3.